Alt Ref NoBMSS/21094
TitleTraethawd eisteddfodol (Eist. Genedlaethol Caerdydd, 1938) ar 'Hanes Plwyf Llangybi yn Eifionydd,' gan 'Gildas,' sef Robert Evans ('Cybi'); tt.159 (98 mewn teipysgrif a'r gweddill yn cynnwys darnau o newyddiaduron a chylchgronau, darluniau, etc.). Ar waelod y ddalen deitl, yn llaw'r awdur, ceir y nodyn a ganlyn: 'Yr cedd hwn yn un o'r chwech goreu o 16 o ymgeiswyr' ; ac oddi mewn i'r clawr: 'O'r ddau gopi o Hanes Plwy Llangybi y copi hwn yw'r cyflawnaf. Cybi.'
Date1938
    Powered by CalmView© 2008-2022