Alt Ref NoBMSS/21150
TitleCopi o Feibl Peter Williams (Caerfyrddin, 1797) a fu yn eiddo i Siôn William Prisiart o Blas-y-brain, Llanbedr-goch, Sir Fôn (gw. Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940, t.748). Ceir copiau yn ei law ar y tudalennau gweigion yn y pen blaen o gyfieithiad William Midleton o dair o'r Salmau; hefyd, tystiolaeth 'y diweddar ddysgedig Sir. William Jones Prif-Ustus yn Bengal, am ardderchawgrwydd yr Ysgrythyrau.'
Date1797
    Powered by CalmView© 2008-2022