Alt Ref NoBMSS/22866
Title"Hen Deuluoedd Ardal Llanberis"
DescriptionPhotocopi o 'Scraps from Memory,' sef copiau gan William W. Rowlands, Syracuse, New York, o ddau lythyr dyddiedig 19 Chwefror 1899 a 24 Gorffennaf 1900 oddi wrth ei dad, William Rowlands, Victoria Villa, Llanberis, yn rhoi hanes ei deulu ar y ddwy ochr - y Clossiaid (Ty'n Llan, nant Peris) a theulu Hafod Lydan. Cynnwys y llythyr cyntaf hefyd ychydig o hanes bore Chwarel Dinorwig.
Daten.d.
    Powered by CalmView© 2008-2022