Alt Ref NoBMSS/23098
TitleLlythyrau / Letters
Description(i.) Cylchlythyr oddi wrth Syr Hugh Owen at gyfundebau orefyddol yng Nghymru yn gofyn am gefnogaeth i'r apêl ar ran 'Trysorfa y Tair Blynedd' (Prifysgol Cymru). 9 Hydref 1876.

(ii.) [Rev.] T. Llechid Jones, Llysfaen Rectory, to Professor Herbert G. Wright, Bangor, 19 September 1931, re. the Rev. Robert Jones (1769-1835) of Plas-yn-llan, Llangynhafal, friend of William Wordsworth.

(iii. - xxiii.) Llythyrau at y Parch. Huw Llewelyn Williams, Valley, Sir Fôn, 1953-1967, oddi wrth; y Parch. E. Tegla Davies, Bangor ('Synnai ddeall eich bod yn gadael Y Drysorfa'); Yr Athro Idris Foster, Rhydychen (2) (Cofiant Thomas Charles Williams; cofnodion Cymdeithas Dafydd ap Gwilym, 1894-95 - eu darganfod ymhlith papurau R. Aethwy Jones); Ann Griffiths, Trevelin, Chubut, Y Wladfa (diolch am y croeso a gafodd tra ar ymweliad â Chymru); [Yr Athro Emeritus] T. Hudson Williams, Rhydychen (3) ('pytiau' i'r Drysorfa); Prof. G. Wilson Knight, University of Leeds (a poem by Francis Berry, 'The Iron Christ'); Yr Athro J. Lloyd-Jones, Dulyn (cais am ysgrif i'r Drysorfa) 'Meuryn,' Caernarfon (2) (ysgrif i'r Drysorfa); J. R. Morris, Bethel (ei gasgliad o englynion, etc.); Y Parch. W[illiam] M[orris], Caernarvon (barddoniaeth Eisteddfod Môn); y Dr. Thomas Richards, Bangor (2) (trefnu i roi darlith, etc.); y Dr. Kate Roberts, Dinbych ('mater y fedal ryddiaith yn Eisteddfod Môn'); Y Parch. Gwilym Tilsley, Y Rhyl (Ymryson y Beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol 1967); Syr Ifor Williams, Pontlyfni (4) (trefnu i gyhoeddi llith gan H. Ll. W. yn Y Traethodydd.

(xxiv. - xxv.) Y Parch. Gomer M. Roberts, Llandudoch at Yr Athro Henry Lewis, Abertawe, 30 Mai a 19 Gorff. 1961, gwybodaeth am 'Alaw Brycheiniog' (Morgan Rhys Williams)).

(xxvi. - xxvii.) Yr Athro Vernon Lewis, Machynlleth at y Dr. Gwilym Pari Huws, Hen Golwyn (ei ymateb i esboniad yr Archesgob William Temple ar Efengyl Ioan ac i'r llyfr ... ar y blynyddoedd coll am mywyd yr Iesu').

(xxviii.) 'Cynan' at Ceiriog Williams, Marian Glas, Sir Fôn, 7 Ionawr 1964 (sgriptiau 'eich pasiant ar Robert Owen').

(xxix.) Y Parch. E. Tegla Davies, Bangor, at Dr. a Mrs. R. T. Jenkins, Bangor, 'Bore'r Llungwyn,' 1965 (son am ei waeledd a'r driniaeth lawfeddygol a gafodd).

(xxx.) Emlyn Williams, from London to Ceiriog Williams, Marian Glas, Sir Fôn, 17 Dec. 1967 (C.W.'s translation of Enoc Huws).

(xxxi.) Y Parch. Williams Phillips, Bangor, at Lyfrgellydd Coleg y Gogledd, 4 Medi 1969 (anfon copi o'i fynegai i'r Dysgedydd. Dyma'i lythyr olaf - bu farw drannoeth, 5 Medi 1969).

(xxxii. - xxxiii.) Misses Isambard-Owen, Abersoch, to the Librarian, U.C.N.W. 17 Jan. 1970 (enclosing a letter - (xxxiii.) - from their father, Dr. Isambard-Owen from Newcastle-upon-Tyne to his cousin Catherine Eliza Hughes at Caernarvon, 28 Jan. 1906 (or 1907).

(xxxiv.) D. Tecwyn Lloyd, Caerfyrddin, at Lyfrgellydd Coleg y Gogledd, 4 Mawrth 1970 (holi ynghylch Y Parch. John Jones, Borthwnog, Pwll Penmaen ger Dolgellau.

(xxxv. - xl.) Amryw:

Richard Wilson yr arlunydd; ysgrif, etc. arno gan T. Ceiriog Williams.

Bills of Lading in respect of slates shipped by the Abergynolwyn Slate Company in the 'Catherine Hendrey, 'Lerry,' 'John James' and 'Albion,' bound for Londonderry, Dundalk, Weymouth and Londonderry, respectively, 29 Jan. - 14 Feb. 1889.
Daten.d.
    Powered by CalmView© 2008-2022